Great job, mate, thanks! :) Plaese take a look at my suggestions:

<string name="editor2_config_alert_weight_message"> Tylko liczby całkowite pomiędzy 0 a 127 </string> <string name="editor2_config_alert_color_title">Niedozwolony kolor</string> <string name="editor2_config_alert_color_message"> Kolor może się składać tylko z wartości szesnastkowych, HEX 6-8, 0-F. </string> <!-- Editor2 Wizard/Szybki edytor --> <string name="editor2_wizard_typeofaction">Typ akcji</string> <string name="editor2_wizard_remoteaction">Zdalna akcja</string> <string name="editor2_wizard_action">Akcja</string> <string name="editor2_wizard_toaststring">Treść wyświetlonego komunikatu</string>```